Simon Sinek over millennialproblematiek

In deze video deelt Simon Sinek waarom de generaties na 1984 opgroeien met een lager zelfvertrouwen dan vorige generaties. Volgens hem heeft dat te maken met vier kenmerken, namelijk: opvoeding, technologie, ongeduld en omgeving.

Like Comment
Would you like to become an Aspiring Triber?
Register for free and get directly access to premium features, such as starting conversations and following experts.

Youri Hermes

Chief Tribe Officer, Millennial Lift

Bij Millennial Lift houd ik mij bezig met community building en ben ik het aanspreekpunt voor vragen over de ML Tribe.
33 Contributions
13 Followers
7 Following

No comments yet.