Mindset key to success !

Like Comment

De Amerikaanse psychologe Carol S. Dweck beschrijft in haar boek Mindset, de weg naar een succesvol leven haar bijzondere ontdekkingen na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes. Ze ontdekte dat niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes, maar dat onze denkstijl en mindset heel bepalend zijn voor succes. Zo zijn er volgens de schrijfster twee mindsets :

  1. De statische mindset
  2. De op groei gerichte mindset

De mindsets

Liggen menselijke capaciteiten vast, of kunnen ze ontwikkelen? Dit vraagstuk is al eeuwen oud. Vandaag de dag zijn de meeste deskundigen het erover eens dat het een wisselwerking is tussen nature (aanleg) en nurture (opvoeding). De visie die je hebt op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding. Er zijn twee overtuigingen, die hieronder uitgewerkt worden.

1. Statische mindset / fixed mindset

Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op.

Inspanning is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De statische mindset beperkt de prestaties. Het werkt destructief op de gedachten en leidt tot slechte leermethoden.

2. Op groei gerichte mindset / growth mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met deze mindset gaat er vanuit dat je jouw basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Denkt hij dat hij een Einstein wordt? Nee, maar hij gelooft wel dat de ware potentie van de mens onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat hij kan bereiken door jarenlang te werken en te oefenen. Het geloof dat kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden kan een liefde tot leren geven.

Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan.
Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grote diversiteit aan gedachten en handelingen.

In onderstaand schema de verschillen tussen beide mindsets ;

Mindsets schema

Talent en inspanning

Carol Dweck deed onderzoek naar de reactie van leerlingen op een slecht cijfer voor een nieuw vak. Leerlingen met een op groei gerichte mindset zeiden dat ze de volgende toets meer zouden studeren. Maar leerlingen met een statische mindset zeiden juist dat ze de volgende keer minder zouden studeren. Want waarom zou je leren als je de capaciteiten er niet voor hebt? Ze proberen niet van hun fouten te leren en die te herstellen, maar ze proberen alleen hun eergevoel te herstellen. Bijvoorbeeld door te kijken naar leerlingen die nog slechter scoorden. En als iets mislukt, dan zoeken ze de oorzaak daarvoor buiten zichzelf. Dit heet ook wel een externe locus of control. Het probleem is dan dat je jezelf niet aanpakt. En dus leer je niet. Leerlingen met een interne locus of control onderzoeken bij zichzelf wat ze een volgende keer anders zouden doen.

Mensen met een statische mindset houden niet van inspanning, maar alleen van talent. Ze vinden dat inspanning ervan getuigd dat je geen talent hebt. Want als je talent hebt, dan komt het vanzelf aanwaaien. Mensen met een op groei gerichte mindset kijken daar heel anders tegenaan. Ook genieën moeten werken om succesvol te worden. En, wat is er zo heroïsch aan het hebben van talent?Natuurlijk willen zij ook wel graag talent, maar ze bewonderen de inspanning. W

Want wat je capaciteiten ook zijn, het is de inzet die talent doet ontvlammen en omzet in prestaties.

Bron : Mindset, de weg naar een succesvol leven ( Carol S. Dweck) & artikel van Arja Kerpel

Would you like to become an Aspiring Triber?
Register for free and get directly access to premium features, such as starting conversations and following experts.

Richard Hulshof

Ik ben een innovatieve leider met een altijd kritische blik op mens, team en omgeving. Ik weet leiders en/of management teams in beweging te krijgen en ze te voorzien van duurzame oplossingen om de continuïteit binnen een bedrijf te kunnen waarborgen. Ik werk niet met gestandaardiseerde training methodes, maar door me intensief te verdiepen in het DNA en gewenst rendement van de opdrachtgever maken we samen een compleet op maat gemaakte training of coaching traject met een optimale borging en transfer.
1 Contributions
1 Followers
0 Following

No comments yet.