Hoe houd je de Millennial 'binnen'?

Millennials blijken jobhoppers te zijn, zo komt uit onderzoek van Deloitte naar voren. Iets minder dan de helft van de ondervraagden geeft aan binnen twee jaar bij een andere organisatie te willen werken. Slechts 28% is van plan langer dan 5 jaar bij dezelfde werkgever te willen blijven.

Like Comment

Waarom vertrekken Millennials?

Het verloop kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zijn er hoge verwachtingen van zowel werkgever als Millennial bij aanname en worden deze niet altijd waargemaakt. Of er zijn geen goede of realistische doorgroeimogelijkheden. Een Millennial verwacht bijvoorbeeld binnen een of twee jaar wel een stap te kunnen maken op de carrièreladder, maar krijgt daar niet de juiste begeleiding of feedback in.

Millennials stellen andere prioriteiten dan de generaties voor hen, work-life balance is een belangrijk thema. Millennials willen naast werk voldoende tijd en ruimte overhouden voor andere zaken, waaronder ouderschap. Daarnaast wordt loyaliteit anders ervaren dan generaties voor hen. Een baan hoeft niet meer ‘voor het leven’ te zijn. Als een baan niet bevalt om welke reden dan ook, wordt er al snel verder gekeken. En dat is zonde, want zo verlies je als organisatie binnen korte tijd niet alleen de kennis en kunde van de Millennial, ook de tijd die geïnvesteerd is in het binnenhalen en inwerken van deze werknemers gaat verloren.

 Hoe houd je Millennials binnen?

Wat kan je als HR manager en organisatie doen om het verloop onder deze doelgroep terug te dringen?

Zingeving

Werk is een belangrijk onderdeel geworden van het leven. Iemands identiteit wordt hier deels aan ontleend. Uit onderzoek van Fortune blijkt dat Millennials die 'een speciaal gevoel van zingeving' in hun werk ervaren maar liefst zes keer vaker van plan zijn bij hun huidige werkgever te blijven. Geef Millennials het idee dat ze werken voor een hoger doel. Inspireer en betrek ze daarbij, bijvoorbeeld door het organiseren van meetups en kennissessies en zullen ze gemotiveerder zijn en blijven.

Vrijheid en flexibiliteit

De 9 tot 5 mentaliteit is aan het verdwijnen. De scheiding tussen werk en privé wordt steeds vager. Laat Millennials deel uitmaken van zelfsturende teams en omarm agile werken, zodat ze zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk. En wees daarnaast, uiteraard waar mogelijk, flexibel met tijd- en locatie onafhankelijk werken.

Transparantie over mogelijkheden

Het gaat om de reis, niet (alleen) om de baan. Millennials zien een baan eerder als middel voor persoonlijke ontwikkeling, dan als doel op zich. Ze willen continu nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Wees open en eerlijk over de kansen, mogelijkheden en verwachtingen. Beloof dus niet teveel, ook niet om iemand over de streep te trekken. Maar blijf altijd samen zoeken naar nieuwe ontwikkel mogelijkheden, in goed overleg met de werknemer zelf uiteraard.

Would you like to become an Aspiring Triber?
Register for free and get directly access to premium features, such as starting conversations and following experts.

Barbara Verlegh

Als Scrummaster facilitair en coach ik (meerdere) scrumteams. Ik leg gemakkelijk een brug tussen verschillende disciplines en stakeholders binnen en buiten een organisatie. Ik ben betrokken, hands-on en in staat me een nieuwe omgeving snel eigen te maken. Ik krijg veel energie van het geven van effectieve, interactieve en praktisch toepasbare trainingen en workshops. Daarnaast denk ik mee vanuit de customer journey en UX, en begeleid ik user tests van begin tot eind.
4 Contributions
0 Followers
0 Following

No comments yet.