Op de snelweg naar geluk moeten ook millennials TOL betalen

Like Comment

Een millennial op zoek naar geluk

Vier maanden geleden, in het begin van de intelligente lockdown, werd ik gebeld door Sandor, een 31-jarige vrolijke jongeman die mij via een spraakwaterval liet weten dat hij hulp nodig had bij het opschalen van zijn bedrijfjes en het benutten van zijn talenten. 

Hij gaf aan zich moedeloos en gefrustreerd te voelen en zo snel mogelijk te willen afrekenen met deze negatieve gevoelens. Hij vond ze niet bij zichzelf passen. In een bepaald opzicht herkende hij zichzelf niet meer. 

Sandor vertelde overtuigd te zijn van zijn business ideeën en vond dat Corona wel op een bijzonder onhandig moment in zijn leven was gekomen. Hij had zelfs bij zijn ouders moeten aankloppen voor financiële steun en hoewel hij zei zich hier niet voor te schamen, klonk het tegenovergestelde door in zijn stem.


Millennial Lift

Een traject bij Millennial Lift zag hij als een goede stap omdat hij zich graag wilde laten coachen door een gespecialiseerde millennial coach die zelf ook ondernemer is.

We spraken af dat ik hem zou coachen door gebruik te maken van de WROP-methode, een aanpak waarin je een coachee achtereenvolgens vraagt naar zijn wens, het resultaat dat hij daarmee wil bereiken, de obstakels die hij is tegengekomen en verwacht tegen te komen en naar het plan dat hij heeft gemaakt of op grote lijnen voor ogen heeft. 


Vrij en gelukkig

De antwoorden die Sandor gaf, klonken mij bekend in de oren. Ik heb ze heel vaak gehoord van millennials die mij om hulp vroegen op het moment dat ze voor hun gevoel of volgens hun omgeving waren vastgelopen. Sandor’s wens was om vanuit een warm oord zoals Bali of Ibiza, een aantal uur per dag te werken aan een product of dienst waarmee hij impact kon maken in de wereld. Hij wilde niet zoals zijn ouders voorspelbare werkweken hebben van 60 uur of meer. Wat hem betreft was het leven daarvoor niet bedoeld. 

Sandor benoemde dat hij ook zo min mogelijk verplichtingen wilde, zodat hij elke dag in een creatieve flow kan komen en daarbij niet onnodig wordt geremd door anderen. Hij wil zich vrij en gelukkig voelen en liefst zo snel mogelijk: “Dirk als ik in een flow zit, dan ben ik unstoppable”. 


Verbinding

De levensstijl van een influencer spreekt hem aan: anderen inspireren met zijn visie, ideeën en enthousiasme of anders met duurzame biologische producten die hij via een webwinkel wereldwijd aanprijst en verkoopt. Ik moet zeggen dat ik enthousiast werd en word van de positieve energie die hij zeer zeker heeft naast de vlagen van moedeloosheid die hij in toenemende mate blijkt te ervaren. 

Sandor wenste verder voor zichzelf dat hij voldoende vrije tijd heeft om nieuwe culturen te ontdekken, nieuwe mensen te leren kennen, te sporten, mediteren en eventueel later een boek te schrijven. En hij gebruikte het woord ‘verbinding’ opvallend vaak. Dat was wat hem betreft waar het in het leven om draaide. Verbinding met zichzelf en anderen. 


Persoonlijke ontwikkeling

Wat persoonlijke ontwikkeling betrof, was Sandor naar eigen zeggen zeer actief geweest. Hij grapte dat hij zeker een medaille zou winnen als er Olympische kampioenschappen ‘persoonlijke ontwikkeling’ zouden zijn. Hij had diverse business seminars bijgewoond, was fan van ‘The 4-Hour Workweek’ van Tim Ferriss, kende het werk van Michael Pilarczyk, deed aan yoga, mediteerde en kon net als ik hartelijk lachen om de video’s van Dan Peña. Zijn ideeën had hij besproken in twee opeenvolgende intensieve trajecten met business coaches en zijn dagen vlogen voorbij. 


Uitblijvend succes

Desondanks bleef het succes uit en begon hij steeds minder in zichzelf te geloven. Ik vond en vind Sandor een leuke vent en kon genieten van zijn vlagen van enthousiasme en kwetsbaarheid. Zijn business ideeën hadden daarbij op het eerste gezicht ook best potentie. Hij had er veel over nagedacht en kon er dan ook veel over vertellen. 


Persoonlijkheid

Na de WROP-intake liet ik Sandor een persoonlijkheidsvragenlijst maken, de NEO-PI-3, een vragenlijst die de Big 5 persoonlijkheidskenmerken in kaart brengt. Conform mijn verwachting scoorde hij hoog op de schalen ‘extraversie’ en ‘open staan’. Deze laatste schaal noem ik ook wel de ‘nieuwsgierigheidschaal’. Hij krijgt energie van prikkels en mensen om zich en geeft in de omgang ook veel energie terug. Altijd bereid iets nieuws te onderzoeken en zijn verhalen te delen met wie het maar horen wil.  


Trots, Onzeker en Lui (TOL)

Toen ik het persoonlijkheidsprofiel van Sandor verder bestudeerde, bleek daar verder uit dat hij laag scoorde op de schaal ‘altruïsme’, hoog op ‘stressgevoeligheid’ en laag op de schaal ‘consciëntieusheid’. Of met andere woorden, zo bleek uit het diepte-interview: Sandor droeg trots, onzekerheid en luiheid bij zich. Een cocktail van eigenschappen die het geluk dat Sandor nastreeft op zowel het vlak van business als privé vrijwel onmogelijk maakt. Hij kan ideeën genereren en promoten maar mist het altruïsme, de innerlijke kracht en het arbeidsethos om ook door te pakken na de idee-fase. 


Volwassen worden

Trots, onzeker en lui. Het was niet de eerste keer dat Sandor dit hoorde, want medestudenten, huisgenoten en zijn ouders hadden hem dit al meerdere keren op verschillende momenten medegedeeld. Ze vonden dat hij de stap moest maken van student naar volwassen man, zo gaf hij aan. Hij was er enigszins immuun voor geworden. Of sterker nog: hij begon zich tegen dit beeld van hem af te zetten en mijdde gesprekken met mensen die dit benadrukten. Hij wilde uitgaan van zijn eigen kracht en niet de paden bewandelen die anderen voor hem voor ogen hadden.


Leeruitdaging ‘TOL betalen’

Als leeruitdaging benoemden we uiteindelijk samen dat hij zijn trots, onzekerheid en luiheid onder ogen moest zien en deze óf moest accepteren met alle consequenties van dien óf deze aan de kant moest zetten. Het werd een ‘running gag’: ‘ik moet TOL betalen hè Dirk?’ en ‘Hee Sandor, vergeet je niet TOL te betalen?’

Sandor liet zich plagen en dat gaf een kickstart aan zijn persoonlijke ontwikkeling en aan zijn business. Inmiddels kan hij met zijn bedrijfje bijna voorzien in zijn levensonderhoud en maakt hij, weliswaar vanuit Nederland, daadwerkelijk impact. 


Heeft Sandor zijn visie op werkgeluk losgelaten?

Deze vraag stelde ik Sandor tijdens onze evaluatie van het eerste deel van het traject. Sander concludeerde hardop dat dit niet het geval was. Hij zei wel dat hij realistischer was gaan kijken naar de tijd en het werk dat nodig is om financiële onafhankelijkheid te bereiken. En dat hij genoot van het zijn groeiend bedrijfje waardoor hij minder het gevoel had dat hij aan het werk was. 


Tips & Tricks

Tijdens één van de sessies stelde Sandor de terechte vraag: ‘als trots, onzekerheid en luiheid met mijn karakter te maken hebben, hoe kan ik dat dan veranderen?’. We doorliepen de volgende stappen die ik in adviesvorm heb verwoord voor iedereen die zich herkent in het verhaal van Sandor.  


Dis-identificeren

Van ‘zijn’ naar ‘hebben’ naar ‘doen’. Spreek over je eigen gedrag in termen van ‘doen’. Dus ‘ik doe regelmatig trots’, ‘ik doe regelmatig onzeker’ en ‘ik doe regelmatig lui’. In plaats van ‘ik heb een trotse kant, een onzekere kant, een luie kant’. Of nog erger: ‘ik ben trots. Ik ben onzeker en ik ben lui’. Je brein luistert immers mee en gaat bij jouw laatste conclusies over jezelf geen mogelijkheden meer aanreiken die niet passen bij jouw zelfverklaarde staat van zijn. 

Trots opzijzetten

Wees je ervan bewust dat jouw ‘trots’ een functie heeft. Zie het als een sterke poortwachter die ervoor zorgt dat je niet door kritiek van anderen beschadigd raakt. Kritiek van familie, vrienden en kennissen die jouw plannen kennen. En kritiek van Darwin zelf die selecteert wiens onderneming floreert en wiens onderneming niet van de grond komt of failliet gaat.

Trots dient als de eerste wachter en verspert de weg naar de volgende wachters ‘Onzekerheid’ en ‘Luiheid’. Voorbij deze wachters, is er namelijk gedragsverandering tot in buiten je comfortzone nodig en dat gaat pijn doen en moeite kosten. En jouw reptielenbrein en de poortwachters willen je daartegen beschermen. 

  1. Verleg je aandacht van je eigen ijdelheid naar de mensen in je leefomgeving die jouw hulp kunnen gebruiken. Toon jezelf meer altruïstisch (zorgzaam). 

  2. Vraag feedback aan mensen in je omgeving. Vertel wat je doel is en vraag hen waar jij mee moet doorgaan, mee moet starten en mee moet stoppen om dit doel te bereiken. Vraag hen dit te verwoorden in termen van feitelijk gedrag. Vraag hen om voorbeelden van situaties waarin ze zich aan jou hebben geërgerd. Trots roept namelijk altijd ergernis op bij mensen in je omgeving. Het proactief vragen om feedback is een ‘counter-intuitive’ benadering die hoogste effectief werkt. 

  3. Lees het boek ‘Ego is the Enemy’ van Ryan Holiday. Of kijk deze video: https://bit.ly/2BAh9wA

  4. Stop met het vergelijken van jezelf met (in jouw ogen) succesvollere anderen. Vergelijk jezelf liever met jouw 1 dag oudere zelf. Meet je eigen progressie. 

  5. Besef dat je ook kwaliteiten van jezelf zult ontdekken als je jouw trots aan de kant zet. Jouw trots maskeert namelijk niet alleen jouw onzekerheid en luiheid, maar ook sterke punten. 


Onzekerheid transformeren naar moed: 

Omgaan met onzekerheid is bijzonder lastig. Vooral omdat vlagen van onzekerheid vaak onverwacht en op bijzonder onhandige momenten voorbij komen. 

  1. Verdiep je in de ‘Hero’s Journey’ van Joseph Campbell: https://bit.ly/314Sb3

  2. Verleg je aandacht van je eigen onzekerheid naar je eigen moed.

  3. Zorg dat je fysiek sterker wordt. Fysieke kracht ondersteunt mentale en emotionele veerkracht.

  4. Deel je onzekerheid met anderen. Als je dit lastig vindt, lees dan het boek ‘the power of vulnerability (De kracht van kwetsbaarheid)’ van Brené Brown of kijk de bijbehorende Ted-Talk: https://bit.ly/319TGxe


Luiheid (h)erkennen en overwinnen

  1. Toets eerlijk bij jezelf en anderen of je inmiddels verslaafd bent geraakt aan comfort en ontspanning. En toets of je tijdens alle seminars, cursussen en gesprekken die je voert over persoonlijke ontwikkeling en business daadwerkelijk je eigen gedrag wilt veranderen of dat je op zoek bent naar gouden tips ten behoeve van ‘overnight succes’ om vervolgens niet meer te hoeven werken.

   Neem je genoegen met kennis en inzicht of ben je uit op het ondernemen van ‘massive action’ zoals Anthony Robbins dat wel eens noemt?

  2. Realiseer jezelf dat kaders vrijheid geven en verplichtingen de door jou gewenste verbinding zullen opleveren. Een leven zonder kaders leidt tot leegte. Een leven zonder verplichtingen leidt tot eenzaamheid. Sandor benoemde dit als één de belangrijkste eyeopeners uit het coachingstraject.

  3. Wordt weerbaar tegen verleidingen. Oefen daar dagelijks mee. Een goede methode is om een hardcopy planner aan te schaffen en je belangrijkste acties dagelijks in te plannen en aan te kijken.

   Onderzoek eens bij jezelf of je 100 dagen lang aan één doel kunt werken. En onderzoek waar en waarom je jezelf laat verleiden tot uitstel of afstel. Herpak jezelf vervolgens en train jezelf in 'focus'. Een goede planner is bijvoorbeeld de Hemera journal van Tibor.nl: https://tibor.nl/start-sterk/

  4. Zorg voor een goed fysiek trainingsprogramma met zowel aandacht voor intense inspanning (kracht en conditie) als ontspanning (meditatie, bepaalde vormen van yoga en mindfulness). De kracht van kwetsbaarheid is cruciaal maar de kracht van kracht mag zeer zeker ook niet worden onderschat.

  5. Hecht meer waarde aan actie ondernemen dan aan het opdoen van nieuwe kennis, relaties en inzichten. Zorg voor een kring van vrienden en collega’s die jou op dit vlak eerlijk een spiegel voorhouden. Laat hen je scherp houden voordat Darwin zelf je een wake-up call komt geven.

   Waak ervoor dat je door je eigen ‘extraversie’ en ‘nieuwsgierigheid’ oppervlakkig wordt rondgetrokken en rondgedreven door een wereld van landen en relaties.

   Besef dat ‘trots’, ‘onzekerheid’ en ‘luiheid’ destructief uitpakken als je daadwerkelijk diepgaande verbinding nastreeft. Het tegenovergestelde is ook waar: voeg ‘altruïsme’, ‘weerbaarheid en moed’ en ‘discipline en daadkracht’ toe aan je karakter en je zult geluk gaan ervaren. Dat is ook pas echt persoonlijke ontwikkeling: je eigen persoonlijkheid kennen en bewust oefenen met gedrag dat haaks staat op jouw niet functionele karaktereigenschappen.

   Dan krijg je wat je zoekt. Beloofd. 


Samenvattend

Als jij een talentvolle millennial bent die zegt impact te willen maken in de wereld en daarmee financiële vrijheid wil bereiken, toets dan eerlijk bij jezelf EN jouw omgeving of je bereid bent de benodigde TOL te betalen. Of dit blijkt uit jouw dagelijkse acties. 

Als dit niet het geval is, zeg dan gewoon dat je van vrije tijd en vakantie houdt. Niets mis mee. Dat geldt namelijk voor vrijwel alle mensen. Dan toon je jezelf gelijk ook authentiek en congruent in woord en daad. 

Bedankt dat je mijn blog hebt gelezen. 

Dirk van Uffelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would you like to become an Aspiring Triber?
Register for free and get directly access to premium features, such as starting conversations and following experts.

Dirk Van Uffelen

Practice Leader Human Talent, Count & Cooper

The leading expert in quantum millennials. Currently writing 'The Quantum Millennial Guide, from agile to antifragile'. Dirk worked with large companies on helping them maximize the return on investment on their talent management programs, always succeeding in realizing a minimum of 15% in returns. Dirk is specialized in talent development of highly educated millennials. In his upcoming book 'The Quantum Millennial Guide, from agile to antifragile', he shares his lessons learned from working with the best of the best (AJAX, KPN, Philips, NS, Rabobank, Coca Cola, Ministry of Foreign Affairs, Police Academy, Dell, ABN AMRO, Tata Steel, IBM, Nespresso, Bank of New York Mellon, etc.).
6 Contributions
7 Followers
8 Following

No comments yet.