Winnie-the-Pooh Room

In deze Coronatijd willen we je in deze room de mogelijkheid bieden om gemakkelijk met elkaar in contact te komen. Tevens kun je hier aangeven of je contact zoekt of contact aanbiedt om het eenzaamheidsvirus een halt toe te roepen.

About this room

Met deze room willen we mensen die zich eenzaam voelen een luisterend oor en een goed gesprek bieden. Winnie-the-Pooh heeft zich aangemeld als co├Ârdinator van deze room. Hij gaf aan dat zijn honing, luchtigheid en gemoedelijkheid gaat helpen om eenzame mensen uit te nodigen om contact met ons op te nemen.