Basisbeweging 1 - Hurken

Hurken is een oerbeweging, het natuurlijke zitten. Als je goed kan hurken kan je bijvoorbeeld samen met je kinderen hurkend op de grond spelen, hurkend onkruid uit de tuin halen, onder je bed/bank stofzuigen of je gootsteen ontstoppen.

Like Comment

Hoe hurk je?

  • Ga met je voeten op heupbreedte staan
  • Buig je benen en beweeg je billen zo laag mogelijk naar beneden
  • Zorg ervoor dat je niet te veel naar voren helt en je borst rechtop houdt
  • Blijf even in de onderste positie en keer terug naar de staande positie
  • Is het nodig om je hielen van de grond te houden dan is dat prima. Kom je niet heel ver naar beneden, dan maakt dat ook niet uit. Je zal merken dat al snel lager kan hurken en uiteindelijk ook je hielen op de grond kunt zetten

Aan de slag!

Hurken is bij uitstek de beweging om efficiënt te oefenen. Combineer het met activiteiten die je elke dag doet, zoals tandenpoetsen. Of als je de was opvouwt. Zo sprokkel je door de dag heen makkelijk vijf minuten hurken bij elkaar. En dat is alles wat nodig is!

Would you like to become an Aspiring Triber?
Register for free and get directly access to premium features, such as starting conversations and following experts.

Linda Winkel

Vitaliteitstherapeut, mentor en trainer persoonlijke ontwikkeling, mentor en trainer leiderschaps- en talentontwikkeling, Ultra expert and fanatic in 'Handbalancing Gymnastics', Handbalans, LeaderFit, Millennial Lift

9 Contributions
9 Followers
0 Following

No comments yet.